پروژه ها

سال 1379

 • طراحی‏، ساخت ،نصب و راه اندازی میکست های سیرکولاسیون رنگ جهت سالن رنگ شماره 3 شرکت ایران خودرو
 •  اجرای پروژه خط رنگ آستر ورویه سالن رنگ3 از سیرکولاسیون رنگ تاکابینهای پاشش شركت ايران خودرو
 •  طراحی نصب و راه اندازی پروژه سیلر و پی وی سی سالن رنگ شماره 3 شرکت ایران خودرو
 • ساخت ، نصب و راه اندازي تجهیزات انتقال و پاشش سیلر و پی وی سی سالن قديم شرکت سایپا
 • طراحی، ساخت ، نصب و راه اندازی سیستم سانترال خط سیلر و پی وی سی شرکت ایران خودرو دیزل

سال 1380

 • طراحی ، ساخت ،نصب و راه اندازی میکست های سیرکولاسیون رنگ جهت سالن رنگ شماره 1 شرکت ایران خودرو
 • اجرای پروژه 2 خط آستر سالن رنگ 1 از سیرکولاسیون تا کابین پاشش شرکت ایران خودرو
 • اجرای پروژه 4 خط آستر سالن رنگ 1 از سیرکولاسیون تا کابین پاشش شرکت ایران خودرو
 • اجرای پروژه 5 خط رنگ سالن رنگ 1 کابین پژو از سیرکولاسیون تا کابین پاشش شرکت ایران خودرو

سال 1381

 • اجرای پروژه 15 خط رنگ سالن رنگ 1 کابین پژو از سیرکولاسیون تا کابین پاشش شرکت ایران خودرو
 • طراحی ساخت ،نصب و راه اندازی میکست های سیرکولاسیون سالن رنگ شماره 1 شرکت ایران خودرو
 • طراحی ساخت ،نصب و راه اندازی میکست های سیرکولاسیون سالن رنگ شماره 3 شرکت ایران خودرو
 • نصب و راه اندازی سیستم سیلر و پی وی سی سالن رنگ شماره 4 (نئوپلن) شرکت ایران خودرو
 • قراردادتعمیر ونگهداری سالنهای رنگ و سیلر و پی وی سی
 • اجرای پروژه نصب میکست رنگ های آزمایشی و لوله کشی خطوط آنها جهت کابین پژو سالن رنگ شماره 1 شرکت ایران خودرو
 • نصب و راه اندازی سیستم سیلر و پی وی سی سالن اتوبوس سازی شرکت ایران خودرو دیزل جهت تولید سواری
 • قراردادتعمیر ونگهداری سالنهای سیلر و پی وی سی و رنگ شرکت ایران خودرو دیزل
 • اجرای پروژه مشترک سازی 6 خط سالید کابینهای پژو و پیکان سالن رنگ1 شرکت ایران خودرو

سال 1382

 • تکمیل پروژه سیستم سانترال سیلر و نصب پمپهای بوستر و راه اندازی کامل سیستم جهت سالن رنگ شماره 1 شرکت ایران خودرو
 • قرارداد تعمیرونگهداری پمپهای سيلر زني سالنهای بدنه سازی شرکت ایران خودرو
 • قرارداد تعمير ونگهداري سالنهاي رنگ و سیلر و پی وی سی و ابزارهاي پنوماتيكي شركت ايران خودرو
 • ساخت مخازن با ظرفيت يك تن براي شركتهاي توليد كننده سیلر و پی وی سی ( گاما تینر ، گوهر فام و غیره )

سال 1384

 • طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی تجهیزات سالن رنگ شرکت ایران خودرو خراسان

سال 1385

 • طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی میکست های سیرکولاسیون سالن رنگ شماره 4 شرکت ایران خودرو
 • طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی خط سیلر زنی متمرکز شرکت پارس خودرو
 • طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی دستگاه نیمه اتوماتیک پاشش رکاب شرکت پارس خودرو

سال 1386

 • طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی تجهیزات آماده سازی و کابین پاشش رنگ شرکت تاپ خودرو
 • طراحی و ساخت سیستم سیلر و پی وی سی سالن رنگ شماره 4 شرکت ایران خودرو
 • اجرای لوله کشی سانترال خط اصلی شرکت ایران خودرو خراسان
 • طراحی و ساخت دستگاه خط کشی جاده نصب شده روی کامیون 6 تن شرکت ساخت راه سپاهان

سال 1387

 • طراحی و ساخت دستگاه های همزن و تجهیزات جانبی خط رنگ پروژه سمند سنگال

سال 1388

 • افزایش توان سیلر اناق سانترال و انشعابات ایستگاه های جدید کابین سیلر زیر بدنه سالن رنگ شرکت پارس خودرو
 • طراحی و ساخت سرویس تراک بیابانی شرکت راه سازی مبین
 • طراحی و ساخت پمپ های چسب زنی خط خودروی مینیاتور شرکت سامیار کاشان

سال 1389

 • تامین پمپ های سیلر خط خودروی مینیاتور شرکت سامیار کاشان

سال 1390

 • طراحی و اجرای پروژه سانترال مایعات سالن مونتاژ شرکت سایپا کاشان

سال 1391

 • طراحی و اجرای پروژه افزایش ظرفیت سالن رنگ شماره 1 شرکت ایران خودرو

سال 1392

 • طراحی و اجرای سیستم پاشش رنگ شرکت سام الکتریک (نماینده سامسونگ در ایران)

سال 1393

 • تامین پمپ های سیلر زنی سالن رنگ شرکت مدیران خودرو (نماینده چری در ایران)

سال 1394

 • طراحی و اجرای پروژه افزایش ظرفیت سالن رنگ شرکت مدیران خودرو (نماینده چری در ایران)
 • تامین پمپ های چسب شیشه شرکت مدیران خودرو (نماینده چری در ایران)

سال 1395

 • طراحی ، تامین و اجرای پروژه پمپ های چسب زنی و ماستیک زنی شرکت ماموت

سال 1396

 • تامین پمپ های سیلر زنی پروژه ایکاپ شرکت ایران خودرو (خط تولید محصولات جدید پژو)
 • طراحی پروسه ماستیک زنی رباتیک پروژه SP100 شرکت سایپا
 • طراحی و تامین پمپ چسب زنی رباتیک شرکت ایران خودرو تبریز