دستگاه چسب زنی شیشه های دوجداره

نمای شیشه ای یک پوشش بیرونی برای ساختمان ساخته شده از یک قاب سبک وزن است،مانند آلومینیوم پر از شیشه عایق.
شیشه عایق به قاب پانل یا ساختمان با چسب و یا اتصال دهنده های ساختمانی متصل است.تجهیزات آذین پاش در تولید شیشه عایق و محصول نهایی این صنعت استفاده می شود.
این تجهیزات برای انواع چسب سیلیکون و پلی سولفاید قابل استفاده می باشد.