مخزن رنگ پاش ایر اسپری

pressurefeedtankمخزن رنگ پاش ایر اسپری

دستگاه رنگپاش ايراسپري با ظرفيتهاي مختلف 40 تا 270 ليتري از بهترين نوع مواد و لوازم مانند رگلاتور، همزن و اتصالات جهت صنعت نقاشي و صنايع ديگر طراحي گرديده است که با توجه به نوع مواد مصرفي و تکنولوژيکي ساخت قادر به سرويس دهي براي مدت زياد با استهلاک پايين جهت اسپري کردن انواع مايعات مي باشد.