دستگاه تراک بیابانی

Truck-biyabani

دستگاه تراک بياباني

معادن معمولاً در مناطقي دور از دسترس قرار دارند. لذا لزوم انجام بموقع فعاليتهاي سرويس و نگهداري نظير تعويض روغن، روان کاری شامل گريس کاری و يا روغن کاری، شستشو و بادگيري، نیاز به يك دستگاه در دسترس، چندمنظوره و قابل انتقال آسان به نام SERVICE TRUCK را به یک موضوع جدی و مهم تبدیل نموده است.
شرکت آذین پاش تهران با بهره گیری از تجربه چندین ساله خود در زمینه ساخت انواع تجهیزات مرتبط با سیستم های انتقال مواد گوناگون در صنایع مختلف و برای نخستین بار در ایران اقدام به ساخت چنین دستگاهی نموده است که در حال حاضر دو مدل آن را به اتمام رسانده و در معادن داخل کشور مورد بهره برداری قرار گرفته است.