پمپ 73:1 معمولی

451

 پمپ 73:1 معمولی

اين پمپ ها براي پاشش رنگ و يا مواد با غلظت هاي متفاوت قابل استفاده مي باشند و بوسيله ارابه اي که پمپ بر روي آن سوار شده است، به صورت سيار در سايت هايي که داراي شرايط دشوار براي نصب پمپ مي باشد و نياز به جابجايي پمپ است مورد استفاده قرار مي گيرند.
دهانه مکش دستگاه داراي صافي است که از ورود مواد زائد به داخل پمپ جلوگيري مي کند و مواد پس از پمپ شدن از فيلتر نصب شده بر روي خروجي پمپ عبور کرده و با خلوص بسيار بالايي آماده پاشش
مي شود.

 

 

موارد قابل استفاده :

  • رنگ آميزي پروژه هاي پالايشگاهي و پتروشيمي

 • رنگ آميزي سازه هاي فلزي

• صنايع کشتي سازي
• صنايع خودرو سازي

 

  • جدول مشخصات

  • ریپرکیت

 

Off Canvas Menu