دوقلو با یک پمپ

Central

سيستم سانترال سيلر و پي وي سي(دوقلو با یک پمپ)
اين سيستم شامل سانترال و بوستر پمپ هاي پنوماتيک مي باشد. محل اصلي مصرف آن کارخانجات خودروسازي و بعضي از کارخانه هاي ديگر که توليد بالايي دارند و يا محل شارژ مواد از محل مصرف فاصله زيادي دارد مي باشد.
سيستم سانترال از پمپ هاي تک يا دو قلو به همراه جک دو ستونه يک و يا دو قلو براي کار بدون وقفه تشکيل شده است.( که براي اين منظور سيستم تعويض اتوماتيک نيز مورد نياز است) 
با استفاده از اين سيستم انتقال موادي با ويسکوزيته بالا مانند سيلر با بيش از 69.2 ليتر در دقيقه و فشار 140 بار امکان پذير مي گردد.

 

 

 

 

 

  • Tab01

  • Tab02

Off Canvas Menu