دستگاه تراک بیابانی

Truck

دستگاه تراک بياباني
معادن معمولا در مناطقي دور از دسترس قرار دارند. لذا لزوم انجام به موقع فعاليتهاي سرويس و نگهداري نظير تعويض روغن، روان کاري شامل گريس کاري و يا روغن کاري، شستشو و بادگيري، نياز به يک دستگاه در دسترس، چند منظوره و قابل انتقال آسان به نام Service Truck را به يک موضوع جدي و مهم تبديل نموده است.
شرکت آذين پاش تهران با بهره گيري از تجربه چندين ساله خود در زمينه ساخت انواع تجهيزات مرتبط با سيستم هاي انتقال مواد گوناگون در صنايع مختلف براي نخسيتن بار در ايران اقدام به ساخت چنين دستگاهي نموده است که در حال حاضر سه مدل آن را به اتمام رسانده و در معادن داخل کشور مورد بهره برداري قرار گرفته است.

 

 

 

 

  • Tab 01

  • Tab 02

  • Tab 03

Off Canvas Menu